ଆମର ଅଭିଯାନ

ବ୍ୟାପକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ-ଶ୍ରେଣୀ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା |